Menu Sluiten

Plantennamen

Wanneer je op internet zoekt naar informatie over je planten kom je geheid termen zoals ‘familie’, ‘geslacht’ en ‘soort’ tegen. In de volksmond hebben we het meestal over verschillende soorten planten. Maar hoe worden deze soorten gecategoriseerd? Hoe komt jouw plant aan zijn naam?
Als je dat weet, kun je gerichter informatie zoeken over jouw planten.

Taxonomie

taxonomy plant

In de biologie wordt hiervoor de methodologie ‘Taxonomie’ gebruikt.
Taxonomie is het ‘indelen van individuen of objecten in groepen’. Dat maakt het een vorm van classificatie of ordening.
De taxonomie van planten is van een hiërarchische aard, meerderen worden met minderen verbonden volgens a-symmetrische relaties. Deze classificatie heeft een boomstructuur: je kan het qua structuur vergelijken met de vorm van een boom als je ernaar kijkt. Een family tree (stamboom) is een perfect voorbeeld van een hiërarchische indeling! Planten zijn op eenzelfde manier onderdeel van een (hele grote) stamboom.


De indeling van een plant begint bij het rijk waar de plant toe behoort. Er bestaan drie rijken: planten, dieren en mineralen. Alle planten behoren tot het rijk van de, jawel, planten.

Daaronder wordt de plant ingedeeld in een stam. Een voorbeeld van een stam is de stam landplanten of Embryophyta. Onder deze stam vallen de meeste planten die wij in de woonkamer houden.

Verschillende klassen bij elkaar vormen een stam. Een voorbeeld van een klasse is die van de zaadplanten, planten die zich voortplanten via bevruchte zaden.
De volgende taxonomische rang in het geheel is de orde van een plant, bijvoorbeeld de orde van de waterweegbreeachtigen of Alismatales.

Bloem van een plant van de aronskelkfamilie

Nu komen we op terrein wat wellicht iets bekender in de oren klinkt! De volgende rang is namelijk de familie waar de plant toe behoort.
Een hele bekende familie waar veel mensen erg enthousiast over zijn, is de aronskelkfamilie of Araceae. Dit is een familie planten met één opvallende overeenkomst, namelijk de bloeiwijze. Aronskelkachtigen hebben onopvallende bloemen, die bij elkaar zitten op de spadix. Het schutblad of spatha heeft vaak een opvallende (spierwitte) kleur.


Onder de aronskelkfamilie vallen verschillende geslachten, waaronder bijvoorbeeld Alocasia, Philodendron, Monstera, Syngonium en Raphidophora. Deze namen komen je waarschijnlijk bekend voor. De geslachtsnaam wordt namelijk gebruikt in combinatie met de naam van een soort om een plant aan te duiden.

Eerst wordt het geslacht genoemd met een hoofdletter, met daarop volgend de toevoeging of epitheton met een kleine letter.

Voorbeeld: Monstera deliciosa

Een mooi voorbeeld wat we allemaal wel kennen is die van Monstera deliciosa. Monstera is de naam van het geslacht, en deliciosa is de soort van de plant. Monstera deliciosa behoort tot de familie van de aronskelkachtigen, orde weegbreeachtigen, klasse zaadplanten, stam landplanten en tot slot, het rijk van de planten.

Informatie opzoeken over een specifieke plant vind ik zelf makkelijker als ik ook informatie kan vinden over de familie en de klasse van de plant. Dit is, globaal, hoe de termen voor het duiden van planten gebruikt worden!